Inteligentny i Eko-innowacyjny AUTOPORT CALISIA do obsługi m.in. mega trucków – I etap

Cele projektu:

Przedmiotem dywersyfikacja procesu świadczenia usług i wzrost konkurencyjności Hieronim Strapagiel DRUM-POLSKA, polegająca na wprowadzeniu nowego kompleksowego pakietu usług w jednym miejscu AUTOPORT CALISIA – I etap, dla Klientów polskich i zagranicznych. Pakiet składa się z: mycia cystern, samochodów ciężarowych, mega trucków (samochody o długości 25,25 m i wadze 60 ton); parkingu, mobilnego warsztatu wulkanizacyjnego i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Celem Projektu jest przejście do zintegrowanego automatycznego procesu zarządzania auto portem, opracowanego z wykorzystaniem zaawansowanych technologii ICT, w oparciu o oprogramowanie do zarządzania: parkingiem, procesami w myjni, komunikacją z Klientami i obsługą Klientów. Wprowadzenie Eko-innowacyjny sposób mycia i oczyszczania zużytej wody, wykorzystanie alternatywnych źródeł wody, wprowadzenie obsługi mega trucków.

 • Sprzedaż usług, wzrost: zysku, udziału w rynku, gotówki
 • Dywersyfikacja procesu świadczenia usług, poprawa produktywności i efektywności, wzrost konkurencyjności, poprawa BHP
 • Wdrożenie innowacji procesowych, produktowych i nietechnologicznych
 • Komercjalizacja wyników prac B+R
 • Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko

W wyniku realizacji projektu zrealizowane zostały następujące cele: budowa myjni samochodów ciężarowych na trzy stanowiska i cystern na dwa stanowiska, zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zakup oprogramowania i sprzętu informatyczno komunikacyjnego do zarządzania auto portem; zakup pylonu reklamowego; budowa parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych wraz z infrastrukturą informatyczno komunikacyjną; zakup mobilnego warsztatu wulkanizacyjnego

Planowane efekty:

 • Utworzenie 31 nowych stanowisk pracy
 • Innowacje produktowe – Kompleksowy pakiet usług w jednym miejscu pod nową marką AUTOPORT CALISIA; Mycie mega trucków
 • Innowacje procesowe  – Nowy sposób oczyszczania zużytej wody

Zmiany po realizacji projektu w stosunku do stanu obecnego (projekt dotyczy nowej inwestycji w nowej lokalizacji):

 • alternatywne źródła wody – mniejsze zużycie
 • odseparowanie i zagospodarowanie osadów ściekowych
 • zintegrowany system zarządzania auto portem i komunikacją z Klientami
 • skomercjalizowanie prac B+R
 • elastyczny parking
 • zwiększenie ilości stanowisk mycia
 • obsługa mega trucków

Wartość projektu:
18 192 675,27 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
4 993 365,14 PLN

(+48) 62 500 59 70